Behandlinger » Akutt tannbehandling

Akutt tannbehandling

Vi strekker oss langt for å gi deg den hjelpen du trenger – når du trenger det mest. Noen ganger er det behov for akutt behandling. Årsak til dette kan variere fra tannsmerter, knekt tann, knekt protese, tenner som har flyttet på seg i forhold til sin normale posisjon, eller andre tannskader.

Skader mot kjeve og munn bør undersøkes så fort man har tid etter skaden skjedde for å kunne se endringer etter hvert som tiden går og dermed få gjort riktig behandling til riktig tid. Ring tannklinikken for å få råd om hva du bør gjøre. Når du kommer til oss så tar vi ofte bilder og undersøker hvor og hva skaden er. Akuttbehandlingen tar sikte på å fjerne den akutte plagen og man må ta høyde for at man må komme tilbake en gang senere for å gjøre ferdig behandlingen når smertene er borte. Dette er skader som ofte gir delvis Helfo-refusjon og kan være dekket av forsikring dersom du har det. 

Hvis du har behov for akutt behandlings å anbefaler vi at du ringer til klinikken slik at vi kan sette opp time raskest mulig.