Ising i tennene

At tenner iser av og til er normalt. Nerven inne i tannen er normalt sensitiv for store temperaturendringer og sterk kulde. Dersom tannen er mer sensitiv enn vanlig over lengre tid kan det være en skade (syreskade, hull, mistet bit) i overflaten som gjør at kulden slipper nærmere inn på tannen enn det som er ideelt. En tann som er smertefull ved varme er en syk tann/nerve som sannsynligvis trenger en rotfylling.