Tannfylling

Tannfylling festes til tannen der tannen har en skade, enten mistet en bit eller fjernet et hull. Tannfyllingen skal gjenopprette funksjonen til den delen av tannen som er borte. Tannfyllingsmaterialer som brukes i dag er hvite.