Priser

Se våre priser på tannbehandling i prislisten nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. I noen tilfeller kan du ha rett på å få dekket hele eller deler av behandlingen. Se mer om dette under stønadsordninger.

Undersøkelse og rens

Undersøkelse av tenner og munnhule, med evt. røntgen og rens

640 – 1.340,-

Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging og kostnadsoverslag, f.eks. ved søknad til NAV.

1 800,-

Akutt undersøkelse

Hvis du har vært utsatt for et uhell og fått skade i tenner eller tannkjøtt, eller har udefinerte smerter i munnen.

640,-

Fyllinger

Én tannflate

970,-

To tannflater

1 490,-

Tre eller flere tannflater

1 780,-

Rotfylling

Timesdebitering à kr 2400 innebærer pris ca.:

Fortenner/insiciver, 1 kanal

3 800,-

Småjekseler/premolarer, 1-2 kanaler

4 800,-

Jeksler/molarer, 3-4 kanaler

6 400,-

Trekking av tenner

Ukomplisert tanntrekking

1000 – 2000,-

Kirurgisk/komplisert tanntrekking

fra kr 2200,- egenandel (1050,- ref. fra folketrygd)

Usynlig tannregulering

Konsultasjon (uforpliktende)

640,-

Lite omfattende regulering

19 995,-

Middels omfattende regulering

34 995,-

Omfattende regulering

49 995,-

Tannbleking

Profesjonell hjemmebleking av tenner, én kjeve inkludert blekemiddel

2 370,-

Profesjonell hjemmebleking av tenner, begge kjever inkludert blekemiddel

3 900,-

Bleking av enkelttenner hos tannlegen

2 400,-/time

Protetisk behandling

Krone

6 800 – 7 800,-

Fasetter

6 800 – 7 800,-

Bro per festetann

6 500 – 7 800,-

Bro per hengeledd

4 500 – 5 500,-

Implantatkrone

12 – 13 000,-

Delprotese

12 – 13 500,-

Helprotese

12 000,-

Rebasering av protese

3 800 – 4 600,-

Tannkjøttsykdommer

Tannrens, lommedybdemåling, hygieneveiledning

2 400,-/time

Ved alvorlig sykdom vil deler av behandlingen dekkes av folketrygden. Egenbetaling for periodontittbehandling eks. røntgen, bedøvelse etc.

695,-/halvtime

Øvrige priser

Enkeltbilder røntgen

150,-

Panoramarøntgen

650,-

Bedøvelse per tann/kjeveområde

190,-

Hygienetillegg per behandling

180,-

Øvrig behandling

2 400,-/time

Stønadsordninger

 

HELFO

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander som gir rett til stønad, der folketrygden, via HELFO, dekker deler av utgiftene til behandling.

Vi har direkte oppgjør med HELFO, slik at du som pasient slipper å legge ut for den delen av behandlingen som dekkes av folketrygden. Det betyr at du kun må betale egenandelen.

Har du hatt mange helseutgifter i løpet av et kalenderår, får du frikort fra HELFO. Frikortet gir deg fritak fra egenandelen på offentlige takster, slik at du kun må betale kostnaden for behandlingen som overstiger egenandelen.

NAV

Du kan søke NAV om støtte til tannbehandling, som gjør en vurdering ut fra økonomiske og sosiale forhold. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine sider om økonomisk sosialhjelp. Når du søker til NAV må du legge ved en behandlingsplan med kostnadsoverslag fra tannlegen. Dette får du etter en undersøkelse. Kostnaden for undersøkelsen må du selv dekke.

Du kan lese mer om stønadsordninger og tannbehandling for voksne på nettsidene til Helsenorge.

Er du student?

Vi gir 10% på all behandling til deg som er student. Du kan i tillegg få støtte til tannhelse fr SiT.

Delbetaling

Spør oss dersom du ønsker å dele opp betalingen.