Priser

Se våre priser på tannbehandling i prislisten nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. I noen tilfeller kan du ha rett på å få dekket hele eller deler av behandlingen. Se mer om dette under stønadsordninger. Er du mellom 21 og 24 år har du fra 2023 rett på 75% refusjon på offentlig takst.

Undersøkelse og rens

Undersøkelse av tenner og munnhule, med evt. røntgen og rens

640 – 1.340,-

Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging og kostnadsoverslag, f.eks. ved søknad til NAV.

2 100,-

Akutt undersøkelse

Hvis du har vært utsatt for et uhell og fått skade i tenner eller tannkjøtt, eller har udefinerte smerter i munnen.

640,-

Fyllinger

Én tannflate

1 070,-

To tannflater

1 650,-

Tre eller flere tannflater

1 990,-

Rotfylling

Fortann/hjørnetann

4 200,-

Småjeksel/premolar

4 900,-

Stor jeksel

6 600,-

Trekking av tenner

Ukomplisert tanntrekking

1 800 – 2 200,-

Kirurgisk tanntrekking

2 800,-

Usynlig tannregulering

Konsultasjon (uforpliktende)

640,-

Lite omfattende regulering

  fra 24 990,-

Middels omfattende regulering

fra 34 990,-

Omfattende regulering

fra 47 990,-

Etter den uforpliktende konsultasjonstimen får du behandlingsplan og pris på behandlingen.

Tannbleking

Profesjonell hjemmebleking av tenner, inkludert blekemiddel

3 700,-

Bleking av enkelttenner hos tannlegen

2 450,-/time

Protetisk behandling

Krone

7 200 – 7 900,-

Fasetter

7 200 – 7 900,-

Bro per festetann

7 200 – 7 900,-

Bro per hengeledd

5 000 – 5 500,-

Implantatkrone

13 000,-

Delprotese

13 000,-

Helprotese

13 000,-

Rebasering av protese

4 200 – 4 600,-

Tannkjøttsykdommer

Egenbetaling for periodontittbehandling eks. røntgen og evt. bedøvelse

740,-/halvtime

Øvrige priser

Enkeltbilder røntgen

140,-

Panoramarøntgen

715,-

Bedøvelse per tann/kjeveområde

230,-

Hygienetillegg per behandling

120,-

Gebyr for ikke møtt til time. Avbestilling må varsles 24 timer før for å unngå gebyr.

600,-/halvtime

Stønadsordninger

 

HELFO

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander som gir rett til stønad, der folketrygden, via HELFO, dekker deler av utgiftene til behandling.

Vi har direkte oppgjør med HELFO, slik at du som pasient slipper å legge ut for den delen av behandlingen som dekkes av folketrygden. Det betyr at du kun må betale egenandelen.

Har du hatt mange helseutgifter i løpet av et kalenderår, får du frikort fra HELFO. Frikortet gir deg fritak fra egenandelen på offentlige takster, slik at du kun må betale kostnaden for behandlingen som overstiger egenandelen.

NAV

Du kan søke NAV om støtte til tannbehandling, som gjør en vurdering ut fra økonomiske og sosiale forhold. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine sider om økonomisk sosialhjelp. Når du søker til NAV må du legge ved en behandlingsplan med kostnadsoverslag fra tannlegen. Dette får du etter en undersøkelse. Kostnaden for undersøkelsen må du selv dekke.

Du kan lese mer om stønadsordninger og tannbehandling for voksne på nettsidene til Helsenorge.

Er du student?

Vi gir 10% på all behandling til deg som er student. Du kan i tillegg få støtte til tannhelse fra SiT.

Delbetaling

Spør oss dersom du ønsker å dele opp betalingen.