Vi tar nå imot nye pasienter!

Priser gjeldende fra 01.01.20

Undersøkelse (20-30min)

Undersøkelse med 2 røntgen og enkel tannrens: kr 1172,-
+ hygienetillegg

Røntgen

Utvidet røntgenundersøkelse
– enkeltbilder per stk.: kr 87,-
– panoramarøntgen: kr 550,-

Fyllinger

– liten fylling: kr 763,-
– middels fylling: kr 1255,-
– stor fylling: kr 1409,-

Rotfylling

timesdebitering a kr 2300 innebærer pris ca
– fortenner/insiciver – en kanal: kr 3550,-
– småjekseler/premolarer – en til to kanaler: kr 4200,-
– jeksler/molarer – 3-4 kanaler: kr 5800,-

Trekking av tenner

– ukomplisert tanntrekking/ekstraksjon, eksl bedøvelse, rtg, oppdekking – fra kr 1150,-
(2300,- per time)
– kirurgisk/komplisert ekstraksjon – fra kr 2300,- (kr 1050,- refunderes av folketrygd)

Protetisk behandling(krone, bro, proteser) (inkludert tanntekniske utgifter)

– krone – kr 6000 – 7000,-
– fasetter – kr 6200 – 7500,-

Bro

– per festetann – kr 5800 – 6900,-
– per hengeledd – kr 3000 – 4500,-
– implantatkrone – kr 11 500,-
– delprotese – kr 11 000 – 13 000,-
– helprotese – kr 11 900,-
– rebasering av protese – kr 3200 – 4200,-

Behandling for tannkjøttssykdommer
Tannrens, lommedybdemåling og hygieneinstruksjon

– timedebiteres kr 2300,-
– ved alvorlig sykdom vil deler av behandlingen dekkes av folketrygden.

Annen behandling

– bleking av tenner/hjemmebleking- per kjeve (inkludert 3 tuber blekemiddel) – kr 2300,-. To kjever kr 4200,-
– bleking av enkelttenner – internbleking – timesdebitering kr 2200,-

Per behandlingsseanse belastes et hygienetillegg på kr 290,-
Bedøvelse per tann/kjeveområde – kr 146,-

All øvrig behandling tidsdebiteres med kr 2300,- per time.

Ikke møtt til avtalt time, eller avbestilt mindre enn 24 timer før behandlingsstart belastes kroner 1150 per time