Vi tar imot nye pasienter!

Priser gjeldende fra 01.01.21

Undersøkelse (20-30min)

Undersøkelse med 2 røntgen og enkel tannrens+ corona hygienetillegg: kr 1331,-

Røntgen

Utvidet røntgenundersøkelse
– enkeltbilder per stk.: kr 90,-
– panoramarøntgen: kr 550,-

Fyllinger

– liten fylling: kr 800,-
– middels fylling: kr 1300,-
– stor fylling: kr 1500,-

Rotfylling

timesdebitering a kr 2370 innebærer pris ca
– fortenner/insiciver – en kanal: kr 4000,-
– småjekseler/premolarer – en til to kanaler: kr 4800,-
– jeksler/molarer – 3-4 kanaler: kr 6500,-

Trekking av tenner

– ukomplisert tanntrekking/ekstraksjon, eksl bedøvelse, rtg, oppdekking – fra kr 1500
– kirurgisk/komplisert ekstraksjon – fra kr 2300,- (kr 1050,- refunderes av folketrygd)

Protetisk behandling(krone, bro, proteser) (inkludert tanntekniske utgifter)

– krone – kr 6800 – 7800,-
– fasetter – kr 6800 – 7800,-

Bro

– per festetann – kr 6500 – 7800,-
– per hengeledd – kr 3500 – 4900,-
– implantatkrone – kr 12 000,-
– delprotese – kr 12 000 – 13 500,-
– helprotese – kr 12 000,-
– rebasering av protese – kr 3800 – 4600,-

Behandling for tannkjøttssykdommer
Tannrens, lommedybdemåling og hygieneinstruksjon

– timedebiteres kr 2370,-
– ved alvorlig sykdom vil deler av behandlingen dekkes av folketrygden.

Annen behandling

– bleking av tenner/hjemmebleking- per kjeve (inkludert 3 tuber blekemiddel) – kr 2370,-. To kjever kr 4400,-
– bleking av enkelttenner – internbleking – timesdebitering kr 2370,-

Per behandlingsseanse belastes et hygienetillegg på kr 220,-
Bedøvelse per tann/kjeveområde – kr 150,-

All øvrig behandling tidsdebiteres med kr 2370,- per time.

Ikke møtt til avtalt time, eller avbestilt mindre enn 24 timer før behandlingsstart belastes kroner 1200 per time