Vi tar nå imot nye pasienter!

 

Trygdestønad til tannbehandling
ytes etter folketrygdloven § 5-6

For informasjon om refusjonstakst og honorartakst se her

> Sjelden medisinsk tilstand
> Leppe-kjeve-ganespalte
> Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen
> Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske tilstander
> Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgisk og oralmedisinsk behandling)
> Periodontitt – systematisk behandling og rehabilitering
> Tannutviklingsforstyrrelser – agenesier, emalje- og dentinfeil, retinerte tenner
> Bittanomalier – kjeveortopedisk behandling
> Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
> Hyposalivasjon – munntørrhet
> Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
> Tannskade ved godkjent yrkesskade
> Tannskade ved ulykke, ikke yrkesskade
> Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom / varig nedsatt funksjonsevne
> Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Andre støtteordninger

www.NAV.no

– Kontakt ditt lokale NAVkontor hvis du tror du kan ha rettigheter til stønad for
behandling

www.Sit.no

– Studentsamskipnaden i Trondheim
Det er egne ordninger for refusjon av tannbehandling for studenter.
Les mer her for å finne ut om det kan gjelde deg.