Vi tar nå imot nye pasienter!

Tannrens/tannkjøttssykdom

De aller fleste plages av moderate mengder tannstein og belegg. Dette fjernes hos tannlege eller tannpleier.

Noen plages med mer tannstein og tannkjøttslommer enn andre og kan utvikle tannkjøttssykdom som kalles periodontitt. Periodontitt er altså sykdom i tannkjøtt og kjevebein som gjør at tennenes feste blir dårligere og at de med tiden vil kunne falle ut. Som behandling trengs jevnlig tannrens og kontroll av tannkjøttslommer. Dette er behandling hvor deler av kostnadene dekkes av folketrygden/Helfo (link helfo).  I alvorlige tilfeller henvises pasient til spesialist for tannkjøttsbehandlingen.