Tannlege Terje Solheim og Andrea H. Solheim

– dine lokale tannleger på Heimdal

OBS! OBS!
Viktig informasjon til pasienter hos Terje Solheim og Julie Hayes (vikar for Andrea H Solheim), angående Koronavirus.

VI HAR KOMMET I EN SITUASJON DER VI MÅ TA NYE GREP I FORBINDELSE MED SMITTEVERN.

ETTER ANBEFALING FRA FHI BEHANDLER VI KUN ØYEBLIKKELIG HJELP, BEHANDLING AV INFEKSJONER OG SMERTELINDRING.

DERSOM DU I LØPET AV DE SISTE 14 DAGENE HAR VÆRT UTENLANDS/ ER MULIG SMITTET ELLER PÅLAGT KARANTENE MÅ DU IKKE MØTE OPP, MEN TA KONTAKT PER TELEFON. SE UTFYLLENDE INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET PÅ FHI.NO

I DEN FORBINDELSE ØNSKER VI AT ALLE MED BEHOV FOR AKUTT HJELP HOS TANNLEGE HAYES OG SOLHEIM, TAR KONTAKT PÅ TELEFON/ SMS 48449594. ALTSÅ: IKKE MØT OPP UANMELDT PÅ DØREN. DETTE  GJØR VI FOR Å HA KONTROLL PÅ HVOR MANGE PASIENTER SOM ER INNE PÅ KONTORET SAMTIDIG.

NYTT av 22.MARS:
VAKTTELEFON I TIDROM HVERDAGER 15-22 og HELGER 10-15:
80041101

VI ØNSKER OGSÅ AT DE SOM HAR MULIG SMITTE/LUFTVEISINFEKSJONER, INFORMERER OSS OM DETTE PER TELEFON FØR EVT TIME, SÅ EN I STØRST MULIG GRAD KAN BEHANDLE DISSE MEDIKAMENTELT. VI TANNLEGENE OG TANNHELSESKRETÆRENE SOM JOBBER HER, PRØVER OGSÅ Å UNNGÅ Å VÆRE PÅ KLINIKKEN SAMTIDIG, FOR Å REDUSERE SMITTERISIKO. DET INNEBÆRER AT ÅPNINGSTIDENE VIL BLI ENDRET. HVOR LENGE DETTE VIL VARE, ER PER NÅ UKLART.

Pasienter som har timeavtaler til planlagt, ikke-akutt behandling, vil bli kontaktet og ombestilt fortløpende.

VI HÅPER PÅ FORSTÅELSE FOR DISSE GREPENE VI MÅ TA, FOR Å KUNNE PRIORITERE DE MED STØRST BEHOV OG STÅ SAMMEN I Å BEGRENSE SMITTEN I LANDET.

OPPDATERINGER VIL POSTES HER FORTLØPENDE.

EKSTRAORDINÆR ÅPNINGSTID PR 18.MARS
Alle dager 08-12

Hilsen Tannlegene Solheim og Hayes

Ordinære åpningstider:
Mandag: 08.00 – 17.00 / Tirsdag – torsdag: 08.00 – 16.00 / Fredag: 08-14.30
Nytt av året 2020:
Andrea går ut i svangerskapspermisjon januar 2020,
men vikar Julie Hayes er på plass fra nyttår og
tar vare på nye og gamle pasienter i tiden Andrea er borte.
Andrea er på plass igjen fra januar 2021!

Vi har kundeparkering!

Det er 3 parkeringsplasser nedenfor inngangen til Sparebanken.
Disse er reservert deg som besøkende hos oss.

For link til kart her.

For større bilder – se under

Nytt angående personvern:
GDPR: General Data Protection Regulation; Nye forskrifter om personvern trer i kraft i juli 2018.
Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for våre og pasienters personopplysninger. På bakgrunn av dette har vi gjennomgått og oppdatert rutiner, der nye regler krever endringer. Som en del av dette ber vi alle pasienter, som allerede har vært hos oss lenge, og de som er nye, å oppdater personalia, helseopplysninger, samt ta stilling til om du ønsker innkallinger, smser og evt tilbud ved kampanjer tilsendt. Alt dette er samlet i vårt nye helseskjema som ligger lett tilgjengelig i venterommet. GDPR regler innført via EU er veldig like reglene for personvern vi som helseaktører har hatt i Norge lenge og omfatter blant annet hvordan personopplysninger oppbevares, hvem som har innsyn og dine rettigheter som pasient til å evt få slettet informasjonen vi har om deg.
Kart kunderparkeringKunderparkering